Návod ke hře Crazy builders

 

Crazy builders training 

 

Předtím než se pustíme do hry, pojďme si připomenout, co znamenají některé klíčové pojmy:

 

Rovnováha: Rovnováha je stav, kdy něco zůstává v jednom místě a nepohybuje se. 

Těžiště: Těžiště je bod, kde je váha rozložená rovnoměrně. Při stavbě budeme hledat optimální těžiště, abychom dosáhli stability.

 

Experiment 1: Hledání Těžiště

 

 1. Každý účastník dostane dvě dřevěné lišty.
 2. Úkolem je najít těžiště každé z lišt. Děti mohou lišty otáčet, zkoumat, a experimentovat s tím, jak se těžiště mění.
 3. Po vyřešení tohoto úkolu mohou děti diskutovat o svých pozorováních a zjištěních.

 

Experiment 2: Stavba Nejšílenější Stavby

 

 1. Děti jsou rozděleny do týmů.
 2. Každý tým dostane stejný počet dřevěných lišt.
 3. Úkolem týmu je postavit co nejzáhadnější a nejnestandardnější stavbu za určitý časový limit. Během stavby budou muset pracovat s rovnováhou a těžištěm, aby dosáhli stability svých konstrukcí.
 4. Po skončení stavby týmy mohou prezentovat své výtvory a sdílet, jak se snažili udržet rovnováhu a těžiště.

 

Proč Tyto Experimenty?

Tyto jednoduché experimenty umožňují dětem hravým způsobem objevovat fyzikální principy rovnováhy a těžiště. Děti se aktivně zapojují do procesu učení, zkoumají a testují různé koncepty, a získávají základní stavební dovednosti.

 

Těmito experimenty mohou pedagogové zaujmout a motivovat děti k objevování fyzikálních zákonů, a zároveň jim pomoci rozvíjet kritické myšlení a týmovou spolupráci.Umělecká replika

 

Cíl hry: Cílem této týmové štafetové hry je zapamatovat si vzor dřevěných lišt, a zreplikovat ho co nejpřesněji.Příprava:

 

 1. Rozdělte hráče do týmů po 2 - 4 hráčích.
 2. Každý tým má své stanoviště, kde bude stavět.
 3. Na rovném povrchu vytvořte určitý vzor z dřívek. Vzor by měl být složitý, obsahovat cca 50 dřevěných dílů ve vzdálenosti min. 50-100 m od týmových stanovišť. 
 4. Před stanovištěm se vzorem stojí vedoucí hry s kartičkami a stavebním materiálem (dřívky).

 

Průběh hry

 

 1. Hra začíná tím, že běžec z každého týmu běží k vedoucímu hry a vylosuje si kartičku, která určuje počet dřívek, které si může hráč vzít.
 2. Vezme si daný počet dřívek, pokud chce, jde se podívat na vzor a běží zpět do svého stanoviště. Tam předává štafetu dalšímu hráči.
 3. Zbytek týmu na svém stanovišti se snaží co nejpřesněji zreplikovat vzor
 4. Jakmile je vzor dokončen, tým volá "Hotovo!" a rozhodčí zkontroluje, zda je vzor správně postavený.
 5. Vítězí tým, který jako první přesně zreplikuje daný vzor.

 

Variace:

Můžete měnit složitost vzoru a počet dřívek pro zvýšení obtížnosti.

Zvyšte obtížnost vzdálením jednotlivých stanovišť od sebe.

Z každého týmu vybíhají vždy 2 hráči, kteří se drží za ruce.

 

Tato upravená verze hry je týmovým zážitkem, který testuje paměť, rychlost a spolupráci hráčů. Dovoluje hráčům soutěžit a zároveň spolupracovat na dosažení úspěchu svého týmu.

Power tower

 

Cíl hry: Cílem této týmové hry je shromáždit a použít dřevěné dílky k co nejvyšší stavbě věže.
Příprava:

 

Rozdělte hráče do 2 - 3 týmů.

Každý tým má své stanoviště, kde budou stavět věž.

Ve vzdálenosti úměrné zdatnosti hráčů umístěte zásoby dřevěných dílků, které budou hráči používat k stavbě.

Mezi těmito stanovištěmi je vedoucí hry, který má kartičky určující množství materiálu.

 

Průběh hry:

 

Hra začíná tím, že běžec z každého týmu běží k vedoucímu hry, vylosuje si počet stavebního materiálu a vezme si stanovený počet dřevěných dílků (například 5 dílků).

Běžec rychle běží zpět na stanoviště svého týmu a předává dřevěné dílky stavitelům.

Hráči na stanovišti začnou stavět věž s použitím dřevěných dílků, které obdrželi. 

Cílem je postavit co nejvyšší věž.

Hráči mohou stavět pouze s dílky, které obdrželi, a nesmějí používat žádné jiné materiály.

Hra pokračuje, dokud nevyprší stanovený časový limit nebo dokud všechny dřevěné dílky nebudou použity.

Vítězí tým, který postaví co nejvyšší věž v rámci časového limitu.

 

Variace:

 

Můžete měnit počet dřevěných dílků, které hráči mohou vzít při každém běhu.

Pro zvýšení obtížnosti Stanoviště umístíme na kopci nebo ve větší vzdálenosti.

 

Most zkázy Cíl hry: Cílem této týmové hry je postavit samonosný most o délce 2 metry, který bude schopen unést váhu.

 

Pravidla:

 

Příprava:

 

Rozdělte hráče do týmů po 2 - 4 hráčích.

Každý tým obdrží stejný počet stavebního materiálu, který může použít k výstavbě mostu.

Na začátku hry je určeno, že most má být postaven ve vzdálenosti 2 metry od startovní linie.

Průběh hry:

 

Hra začíná tím, že hráči mají určený časový limit (například 30 minut), ve kterém musí postavit samonosný most o délce 2 metry.

Hráči mohou použít stavební materiál, který jim byl přidělen, a svou kreativitu k výstavbě mostu.

Návod na stavbu samonosného mostu je umístěn mimo stavitelskou zónu, kam se hráči moho kdykoliv jít podívat, ovšem bez stavebního materiálu.

Samonosný most by měl být schopen unést váhu, což znamená, že by měl být pevný a stabilní.

Po uplynutí časového limitu rozhodčí zkontroluje mosty týmů, zda jsou samonosné a zda unesou váhu (například nějakou hmotnost, kterou rozhodčí poskytne).

Vítězí tým, který postaví funkční samonosný most o délce 2 metry a splní všechny požadavky.

Variace:

 

Můžete měnit počet hráčů v týmu, což může ovlivnit náročnost stavby mostu.

Pro zvýšení obtížnosti můžete omezit druh stavebního materiálu nebo změnit délku mostu.

Tato hra testuje kreativitu, konstrukční dovednosti a spolupráci hráčů při výstavbě samonosného mostu. Kdo postaví nejlepší most a překoná výzvu? Připravte se na zábavu a soutěžení při stavbě mostů!Souboj Architektů
Cíl hry: Každý tým má za úkol postavit co nejzajímavější a technicky významnou stavbu v daném časovém limitu.

 

Průběh hry:

 

 1. Každý tým obdrží stejný počet dřevěných lišt a stanový se časový limit. 
 2. Týmy si vyberou místo kde budou stavět a vedoucího stavby.
 3. Po startu hry týmy začnou stavět. Mohou použít veškerou kreativitu a technické dovednosti.
 4. Po vypršení časového limitu jednotlivé týmy prezentují své stavby, kde představí kreativní prvky, technické řešení a případné unikátní vlastnosti.

 

Hodnocení může být provedeno několika způsoby. Můžete zvolit jednu z následujících možností:

 

Porota: Zvolte několik nezávislých osob (například učitele, rozhodčí nebo zkušené hráče), kteří budou sloužit jako porota. Porota hodnotí stavby ostatních týmů na základě technického provedení, kreativity a prezentace.

 

Hráči: Pokud máte více týmů a chcete zapojit více hráčů do hodnocení, mohou samotní hráči hodnotit stavby ostatních týmů. Každý hráč by měl mít možnost udělit body (například 1-10) jednotlivým stavbám, které nejsou od jejich týmu.

 

Kombinace: Kombinujte oba způsoby. Několik členů poroty může hodnotit stavby společně s hráči. To poskytne různorodý pohled na hodnocení.

 

Vyhlášení vítěze: Tým s nejvyšším součtem bodů vyhrává a získává titul Crazy builders.

 

Tato hra podporuje týmovou spolupráci, kreativitu a technické dovednosti. Je zábavná a umožňuje hráčům projevit svou kreativitu a soutěžit o titul nejlepšího stavitele.