Návod ku hre Obrázkový koktejl

Objavte čaro vyučovania s naším plagátom

 

Teraz držíte v rukách oveľa viac ako len obyčajný plagát. Držíte v rukách kľúč k oživeniu vyučovacích hodín, podnecovaniu kreativity a rozvíjaniu komplexných zručností vašich žiakov. Tento plagát je vaším spoločníkom na ceste k inovatívnemu učeniu, či už v triede, doma alebo kdekoľvek inde.

 

Pomocou neho môžete rozvíjať jazykové zručnosti svojich žiakov, stimulovať ich tvorivé myslenie, podporovať tímovú dynamiku a rozvíjať kritické myslenie. Každá aktivita, ktorú tu nájdete, bola starostlivo navrhnutá tak, aby podporovala tieto kľúčové zručnosti a zábavnou formou upevňovala vedomosti študentov.

 

Majte na pamäti, že táto príručka je len začiatok. Skutočné čaro tohto plagátu spočíva v neobmedzených možnostiach, ktoré vám ako pedagógovi ponúka. Buďte odvážni, experimentujte a objavujte nové spôsoby využitia tohto nástroja na maximalizáciu vzdelávacieho zážitku.

 

Či už ste skúsený pedagóg alebo nováčik v tomto odbore, tento plagát je vaším spoľahlivým partnerom na ceste k inšpiratívnemu vyučovaniu. Veríme, že s ním objavíte nielen nové perspektívy vyučovania, ale aj nové možnosti pre seba a svojich žiakov.

 

Vydajte sa s nami na cestu objavovania a objavte čaro vyučovania s naším plagátom!
Táto hra je metodickým nástrojom na učenie sa jazykov, podporu konverzácie, tvorivosti atď. Je len na vás, aby ste si zvolili úroveň náročnosti v závislosti od veku a úrovne jazykových znalostí v danom jazyku.
Rozvoj slovnej zásoby a jazykových zručností:Spievanie slov: 

Vyberte slová z plagátu a vytvorte jednoduchú pieseň alebo rýmovačku, ktorá pomôže študentom precvičiť si výslovnosť.

 

Jazyková klikačka:

Hráči sú rozdelení do tímov, vedúci aktivity umiestni plagát na koniec miestnosti alebo na podlahu. Na povel sa hráči snažia rýchlo bežať k plagátu a nájsť konkrétny obrázok alebo obrázky, ktoré zadal vedúci hry. Hráč, ktorý ako prvý nájde daný obrázok, získava pre svoj tím bod. Po nájdení všetkých zadaných obrázkov sa hráči vrátia k svojmu tímu, spočítajú získané body a ďalší hráč v tíme pokračuje.

 

Rozpoznávanie:

Hráči majú za úlohu rozpoznať a pomenovať všetky predmety na plagáte. Môžu vytvoriť zoznam čísel alebo názvov predmetov, ktoré potom môžu postupne označovať. Diskutujú o tom, čím sa predmety líšia a ako ich môžu rozpoznať.

 

Memorovanie:

V priebehu určitého času hráči študujú plagát s obrázkami. Potom sa plagát skryje a hráči sa snažia z pamäti vymenovať alebo spísať čo najviac predmetov ukrytých na plagáte.Nákupná hra: 

Hráči "nakupujú" predmety z plagátu. Jeden z hráčov je predavač a ostatní sú zákazníci. Zákazníci prichádzajú k predavačovi, vyberajú si položky a precvičujú slovnú zásobu a frázy súvisiace s nákupom.

 

Straty a nálezy:

Jeden študent opíše predmet, ktorý "stratil", zatiaľ čo ostatní sa snažia uhádnuť, o aký predmet ide. Študent, ktorý predmet uhádne, sa stane ďalším, ktorý niečo "stratí".

 

Kategorizácia:

Hráči triedia predmety na plagáte do rôznych kategórií, napríklad podľa typu: náradie, predmety do domácnosti, oblečenie. Diskutujú o tom, prečo daný predmet patrí do určitej kategórie.Tvorivé vyjadrovanie a rozprávanie príbehov:

 

Reťaz príbehov: 

Hráči si striedavo vyberajú obrázky a postupne vytvárajú príbeh, v ktorom každý obrázok predstavuje inú časť príbehu. Každý hráč musí nadviazať na predchádzajúci obrázok a pridať vlastnú časť príbehu.

 

Hovor, kým môžeš:

Hráč vyberá predmety z plagátu a vytvára príbeh, ktorý ich spája. Hráč pokračuje v príbehu, kým sa nezasekne v reči. Keď sa zastaví, je na rade ďalší. Víťazom sa stáva ten, kto do svojho príbehu zakomponuje najviac predmetov z plagátu. Môžeme udeliť aj ceny za originalitu príbehu alebo čas rozprávania príbehu. 

 

Opíšte a nakreslite:

Jeden hráč dostane obrázok predmetu z plagátu a v obmedzenom čase ho ostatným opíše bez toho, aby ho pomenoval. Ostatní hráči kreslia na základe poskytnutého opisu. Cieľom je nakresliť opísaný predmet čo najpresnejšie a uhádnuť, o aký predmet ide.

 

Kreslenie a doplňovanie:

Vedúci hry alebo hráč si vyberie jeden obrázok na plagáte a požiada ostatných hráčov, aby ho nakreslili, pričom každý hráč má len jeden ťah na doplnenie vlastných detailov alebo chýbajúcich častí. To podporuje kreativitu a predstavivosť.

 

Prehliadka talentov:

Hráči prezentujú rôzne predmety z plagátu a vysvetľujú, prečo je ich predmet najlepší alebo aké má výnimočné vlastnosti. Ostatní žiaci môžu klásť otázky alebo hlasovať o najzaujímavejší predmet.

 

Denná rutina: 

Hráči vytvoria príbeh alebo scénku o tom, ako počas dňa používajú rôzne predmety z plagátu. Môžu tiež opísať, ako predmety ovplyvňujú ich každodenný život.

 

Aký príbeh skrýva tento predmet:

Hráči diskutujú o možných príbehoch alebo histórii vybraného predmetu. Ako vznikol? Aký je jeho význam v rôznych kultúrach?

 

Komunikácia a tímová spolupráca:

 

Tímová výzva: 

Hráči vytvoria jeden tím a musia identifikovať a pomenovať všetky obrázky na plagáte. Hráči sa musia pravidelne striedať v označovaní a pomenovávaní obrázkov. Cieľom je spolupracovať a čo najrýchlejšie identifikovať všetky obrázky.

 

Diskusia o predmetoch: 

Žiaci sa rozdelia do skupín a diskutujú o tom, ako by jednotlivé predmety z plagátu použili v každodennom živote, aké s nimi majú skúsenosti alebo aké príbehy sa im s nimi spájajú.

 

Cestovná kancelária:

Hráči si naplánujú výlet alebo dovolenku. Rozhodujú, ktoré predmety z plagátu by si vzali so sebou do rôznych destinácií a prečo.

 

Napodobňovanie:

Hráči sa rozdelia do malých skupín, vyberú si konkrétny predmet na plagáte a priradia mu špecifické pohyby a zvuky. Ostatní sa snažia uhádnuť, ktorý predmet hráči napodobňujú.Kritické myslenie a analýza:

 

Rozhovor so subjektom:

Hráči si vyberú predmet z plagátu a predstavia sa ako tento predmet. Vytvoria krátky dialóg alebo rozhovor, v ktorom predmet "hovorí" o svojom účele, histórii alebo skúsenostiach.

 

Asociácia predmetov: 

Hráči si vyberú obrázky na plagáte a premýšľajú o rôznych predmetoch alebo slovách, ktoré sú s nimi spojené.

 

Ako by sa daný predmet zmenil v budúcnosti:

Hráči diskutujú alebo skúmajú, ako by tento objekt mohol vyzerať alebo fungovať v budúcnosti.

 

Aký význam má tento objekt vo vašej kultúre:

Hráči sa podelia o to, aký význam má tento predmet v ich kultúre alebo krajine.

 

Ako by tento predmet mohol ovplyvniť svet:

Diskutujte o možnom vplyve tohto predmetu na spoločnosť, životné prostredie alebo technológiu.

 

Aké ďalšie využitie môže mať tento predmet:

Hráči sa zamyslia a prediskutujú alternatívne spôsoby využitia predmetu nad rámec jeho bežného použitia.