Návod ke hře Hopsalíková stezka

Přípravná fáze:

 

 1. Vedoucí hry umístí herní plán na rovný povrch.
 2. Hráči se postaví do řady před startovní pole (nohy)

 

Herní průběh:

 

 1. Hráč začíná na začátku herního plánu a postupně přeskakuje přes řady symbolů a synchronně pokládá tři končetiny dle obrázků na herním plánu
 2. Jakmile hráč udělá chybu (nesprávně položí končetinu, ztratí rovnováhu atd.), končí jeho kolo a začíná další hráč.
 3. Vítězí hráč, který:
 • Dojde nejdále bez chyby.
 • Dojde až do cíle.
 • Překoná celý herní plán v nejkratším čase.

 

Rozvojové aspekty hry:

Skoková výzva je kombinací fyzické aktivity a mentální výzvy. Rozvíjí koordinaci, rovnováhu a rychlé myšlení hráče. Taktéž posiluje schopnost adaptace na nové výzvy a rychlé rozhodování pod tlakem.Stínový bojovník

 

Přípravná fáze:

 

 1. Vedoucí hry umístí herní plán na rovný povrch.
 2. Hráči se postaví do řady před startovní pole (nohy)

 

Herní průběh:

 

 1. Hráč začíná na začátku herního plánu a přemisťuje postupně své končetiny po symbolech, přičemž vždy musí mít alespoň tři končetiny na herním plánu.
 2. Pokud hráč udělá chybu, končí jeho kolo a začíná další hráč.
 3. Hráči se mohou rozhodnout hrát na čas, nebo do chybného položení končetiny.Rozvojové aspekty hry:

 

Stínový bojovník je hra zaměřená na rozvoj fyzické koordinace, rovnováhy a strategického myšlení. Pomáhá hráči zlepšovat svou motoriku, přesnost pohybů a rychlé rozhodování pod tlakem.

 

Další aktivity

Skoky do dálky

Využijte 4m stupnici na měření různých skoků do dálky. Hráči se snaží skočit co nejdále a mohou a porovnávají své výsledky.

 

Čáp ztratil čepičku

Na začátku hry se určí jeden hráč jako čáp, jehož cílem je chytat ostatní. Děti chodí kolem herního plánu a během říkanky "Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku ..." vedoucí vyvolá barvu, a děti musí co nejrychleji najít tuto barvu na herním plánu a dotknout se jí. Pokud se dítě dotkne barvy včas, je v bezpečí, v opačném případě může být chyceno čápem. První chycené dítě se stává čápem pro další kolo. 

Pro zábavnější variantu hry, může vedoucí hry před každým kolem zadat způsob pohybu kolem herního plánu (skok po jedné noze, chůze pozadu, jako kačenka, žába, po čtyřech…)

 

Barvy přírody pro nejmenší

Cíl hry je najít různé přírodní materiály různých barev dle zadání vedoucího hry a umístit je na barevná pole herního plánu. V rámci této aktivity se děti učí vnímat detaily v přírodě, rozvíjejí svou motoriku, kategorizují objekty podle barev, spolupracují v týmu, rozvíjejí estetický smysl a komunikují o nalezených materiálech.

 

Doporučení a Bezpečnost

Péče o Herní Plán:

Aby byla zachována kvalita a životnost herního plánu, doporučujeme, aby hráči vstupovali na plán pouze naboso.

Plán rolujte obrázkem nahoru a ukládejte v suchém prostředí, vždy zbavené hrubých nečistot a v suchém stavu.

 

Bezpečnostní Pravidla:

Zajistěte, že herní prostor je dostatečně bezpečný a volný od překážek, aby se předešlo úrazům během hry.

Vždy dohlížejte na hráče, zejména na ty mladší, aby byla zajištěna bezpečná a pozitivní hra.

Ujistěte se, že povrch, na kterém je herní plán rozložen, je rovný a neklouže, aby se minimalizovalo riziko pádů a zranění. V případě hraní na trávě herní plán upevněte pomocí kolíků skrze připravená oka na herním plánu.

 

Inkluzivita:

Přizpůsobte pravidla a úrovně obtížnosti tak, aby byla hra přístupná a zábavná pro všechny účastníky, včetně těch s různými schopnostmi a dovednostmi.

 

Hydratace a Přestávky:

Připomínejte hráčům, aby pravidelně pili a nabídněte pravidelné přestávky, aby se zabránilo přehřátí a dehydrataci, zejména při hře venku nebo v teplejších podmínkách.

 

Ukládání a Přeprava:

Při přepravě herního plánu používejte vhodnou tašku nebo obal, aby byl chráněn před poškozením a nečistotami.

Uchovávejte v místě, kde není vystaveno přímému slunečnímu svitu, vysokým teplotám nebo vlhkosti, aby se zabránilo poškození materiálu.

 

Pozitivní Prostředí:

Vytvářejte podporující a pozitivní prostředí, kde je důraz kladen na zábavu a účast, nikoli na výkon a výhru.