Návod ku hre Hopsalíková cesta

Prípravná fáza:

 

 1. Vedúci hry položí herný plán na rovný povrch.
 2. Hráči sa zoradia pred štartovacím poľom (nohy

 

Priebeh hry:

 

 1. Hráč začína na začiatku hracej plochy a postupne preskakuje riadky symbolov a synchrónne umiestňuje tri končatiny podľa obrázkov na hracej ploche.
 2. Keď hráč urobí chybu (zle umiestni končatinu, stratí rovnováhu atď.), jeho kolo končí a začína ďalší hráč.
 3. Vyhráva hráč, ktorý:
 • Prejde najďalej bez toho, aby urobil chybu.
 • Dosiahne cieľovú čiaru.
 • Prekoná celý herný plán v najkratšom čase.

 

Rozvojové aspekty hry:

Skoková výzva je kombináciou fyzickej aktivity a mentálnej výzvy. Rozvíja hráčsku koordináciu, rovnováhu a rýchle myslenie. Posilňuje tiež schopnosť prispôsobiť sa novým výzvam a robiť rýchle rozhodnutia pod tlakom.Tieňový bojovník

 

Prípravná fáza:

 

 1. Vedúci hry položí herný plán na rovný povrch.
 2. Hráči sa zoradia pred štartovacím priestorom (nohy).

 

Priebeh hry:

 

 1. Hráč začína na začiatku herného plánu a postupne presúva svoje končatiny po symboloch, pričom vždy musí mať na hernom pláne aspoň tri končatiny.
 2. Ak hráč urobí chybu, jeho kolo končí a začína ďalší hráč.
 3. Hráči sa môžu rozhodnúť, či budú hrať na čas, alebo kým sa niektorá končatina nesprávne umiestni.Rozvojové aspekty hry:

 

Tieňový bojovník je hra zameraná na rozvoj fyzickej koordinácie, rovnováhy a strategického myslenia. Pomáha hráčovi zlepšiť motorické schopnosti, presnosť pohybov a rýchle rozhodovanie pod tlakom.

 

Ďalšie aktivity

Skoky do diaľky

Na meranie skokov do diaľky použite 4m stupnicu. Hráči sa snažia skočiť čo najďalej a porovnávajú svoje výsledky.

 

Bocian stratil čiapočku

Na začiatku hry je jeden hráč určený ako bocian, ktorého cieľom je chytiť ostatných. Deti chodia po hracom pláne a počas rýmovačky "Bocian stratil čiapočku, mala farbu farbičku..." vedúci vyvolá farbu a deti musia túto farbu nájsť na hracom pláne a čo najrýchlejšie sa jej dotknúť. Ak sa dieťa dotkne farby včas, je v bezpečí, v opačnom prípade ho môže bocian chytiť. Prvé chytené dieťa sa v ďalšom kole stane bocianom. 

Pre zábavnejšiu verziu hry môže vedúci hry pred každým kolom určiť spôsob pohybu po hracom pláne (skákanie na jednej nohe, chôdza dozadu, ako kačica, žaba, po štyroch...).

 

Farby prírody pre najmenších

Cieľom hry je nájsť rôzne prírodné materiály rôznych farieb podľa pokynov vedúceho hry a umiestniť ich na farebné políčka herného plánu. Pri tejto aktivite sa deti učia vnímať detaily v prírode, rozvíjať svoje motorické schopnosti, kategorizovať predmety podľa farieb, spolupracovať v tíme, rozvíjať svoje estetické cítenie a komunikovať o nájdených materiáloch.

 

Doporučenie a bezpečnosť

Starostlivosť o herný plán:

Aby sa zachovala kvalita a dlhá životnosť herného plánu, odporúčame hráčom vstupovať na plán len naboso.

Plán zrolujte obrázkom nahor a skladujte ho v suchom prostredí, vždy bez hrubých nečistôt a v suchom stave.Bezpečnostné pravidlá:

Zabezpečte, aby bol priestor na hranie dostatočne bezpečný a bez prekážok, aby sa predišlo nehodám počas hry.

Vždy dohliadajte na hráčov, najmä na mladších, aby ste zaistili bezpečnú a pozitívnu hru.

Zabezpečte, aby bol povrch, na ktorom je rozložený herný plán, rovný a nešmykľavý, aby sa minimalizovalo riziko pádu a zranenia. Ak sa hrá na tráve, zaistite herný plán pomocou kolíkov cez pripravené oká na hracom pláne.

 

Inklúzia:

Prispôsobte pravidlá a úrovne obtiažnosti tak, aby bola hra prístupná a zábavná pre všetkých účastníkov vrátane tých s rôznymi schopnosťami a zručnosťami.

 

Hydratácia a prestávky:

Pripomínajte hráčom, aby pravidelne pili a ponúkajte im pravidelné prestávky, aby ste zabránili prehriatiu a dehydratácii, najmä keď hrajú vonku alebo v teplejších podmienkach.

 

Skladovanie a preprava:

Pri preprave herného plánu použite vhodnú tašku alebo obal, ktorý ho ochráni pred poškodením a znečistením.

Skladujte na mieste, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám alebo vlhkosti, aby ste zabránili poškodeniu materiálu.

 

Pozitívne prostredie:

Vytvorte podporné a pozitívne prostredie, v ktorom sa kladie dôraz na zábavu a účasť, nie na výkon a víťazstvo.