Návod ke hře Numbrella: číselná výzva

Vstupte do světa, kde se výuka a zábava spojují v harmonický celek. Numbrella je inovativní nástroj navržený tak, aby probudil zvídavost a kreativitu vašich studentů, zatímco se ponoří do fascinujícího světa čísel.

Každá hra, kterou zde najdete, byla navržena s ohledem na různé věkové skupiny, úrovně dovedností a nabízí jedinečnou výzvu, která podněcuje spolupráci, komunikaci a strategické myšlení.

Ale neomezujte se jen na to, co je zde napsáno. Považujte tento soubor za počáteční inspiraci a nebojte se přizpůsobit hry podle potřeb vašich studentů nebo vymyslet vlastní aktivity. Věříme, že  vám Numbrella poskytne pevný základ, na kterém můžete stavět, a přinese radost a kreativitu do vašich tříd.

 

Aktivity

Hledání čísel na čas:

Stanovte časový limit (např. 2 minuty) a nechte hráče najít co nejvíce čísel jdoucích po sobě v daném čase. Obtížnost můžete zvyšovat tím, že budete žádat čísla dle vašeho zadání (pořadí, násobky čísel, lichá či sudá čísla, apod.).

 

Najdi kámoše

Rozložte poster s čísly na zemi a připravte se na vzrušující matematickou výzvu! Vedoucí hry zadává úkol: stanoví požadovaný výsledek a určí, kolik čísel musí příklad obsahovat. Například, pokud je cílem dosáhnout čísla 23 a příklad by měl obsahovat tři čísla, hráči musí vytvořit skupiny po třech a vybírat kombinace čísel z posteru, jako je 10, 8 a 5, nebo 7, 3, a 2 a následně vytvořit příklad 10 + 8 + 5 nebo 7 𝗑 3 + 2. Jakmile skupinka vymyslí svůj příklad, musí se co nejrychleji postavit na odpovídající čísla na posteru. Pro větší výzvu může vedoucí hry určit, že se hráči ve skupině musí držet za ruce během celého procesu. 

 

Barvy a čísla:

Hráči hledají číslo konkrétní barvy, případně speciální obrázky na posteru. Ten, kdo je najde jako první, přičte si bod. Vyhrává hráč s největším počtem bodů.

 

Postupné číslování:

Požádejte hráče, aby našli a označili čísla v postupném pořadí, od nejnižšího k nejvyššímu nebo naopak. Vyhrává hráč s nejrychlejším časem.

 

Příběh s čísly:

Vyprávějte příběh a v určitých momentech požádejte děti, aby na posteru našly číslo odpovídající ději příběhu. Ten, kdo příslušné číslo najde jako první, přičte si bod. Vyhrává hráč s největším počtem bodů.

Příklad příběhu: Ostrovy čísel

Kapitán se svou posádkou začal na ostrově číslo 1. Byl to malý, klidný ostrůvek, kde rostla jediná palma. Zde objevili mapu, která je navedla na další destinaci.

Plavba pokračovala k 17. ostrovu, kde je 14 barevných papoušků přivítalo a ukázalo jim cestu                     k záhadné jeskyni, kde našli klenot ve tvaru pěticípé hvězdy.

V jeskyni byla další mapa vedoucí k ostrovu číslo 12. 24 delfínů kolem ostrova skákalo   a  tancovalo na vlnách. Kapitán Tříprsťák a jeho posádka se zde setkali s moudrým stařečkem, který jim řekl: "Příští číslo na vaší cestě je polovina toho, kde právě stojíte."

Posádka tedy zamířila k ostrovu číslo 6. Šest párů zlatých ryb jim ukázalo podmořské království s pokladem. Ale tento poklad nebyl zlato, byla to další mapa.

Mapa je navedla na ostrov číslo 20. Deset kvetoucích stromů ukrylo klíč, a ten klíč otevřel dveře                      do věže na ostrově číslo 25. Z vrcholu věže mohli vidět všech 40 ostrovu čísel a uvědomili si,                       že spojením všech ostrovů mohou najít největší poklad ze všech.

Kapitán Tříprsťák se svou posádkou prozkoumal všechny ostrovy, našel všechna čísla a odhalil tajemství záhadného moře čísel.

 

Skryté číslo:

Zakryjte jedno nebo více čísel na posteru. Hráči musí uhodnout, která čísla jsou na základě zbývajících viditelných čísel zakryta.

 

Hledání dvojic:

Rozdělte hráče do párů. Každý pár musí společně najít dvojice čísel, které se sčítají do určitého čísla. Např. pokud je cílové číslo 10, musí najít pár 3 a 7 nebo 4 a 6 apod. 

 

Paměťovka:

Nechte hráče podívat se v krátkém časovém úseku na poster. Poté poster zakryjte a nechte hráče si zapsat, co si zapamatovali (konkrétní barvu čísel, jejich umístění, další obrázky apod.).Týmovky

Rozdělení do týmů

Nechejte každého hráče, ať si najde co nejrychleji jedno číslo, které mu bude náležet. Hráči se seřadí podle posloupnosti čísel, poté je můžete na základě vašeho výběru rozdělit do skupin (dvojice, trojice, čtveřice ad.). Např. 12 hráčů rozdělíme do čtveřic: 1. skupina (hráči s vybranými čísly 1, 3, 6, 8),            2. skupina (hráči s vybranými čísly 9, 13, 16, 17), 3. skupina (hráči s vybranými čísly 20, 23, 26, 29). 

 

Matematická výzva:

Hráči jsou rozděleni do týmů. Při povelu vedoucí hry zadá matematický příklad. Z každého týmu vybíhá jeden hráč, běží k posteru a snaží se najít výsledek vámi zadaného příkladu. První hráč, který správný výsledek najde, získá bod pro svůj tým. Jakmile jsou všechny výsledky zadaných příkladů objeveny, hráči se vrací zpět do svého týmu, přičtou se získané body a pokračuje další hráč z týmu.

 

Týmová klikačka:

Hráči jsou rozděleni do týmů. Při povelu vybíhá z každého týmu jeden hráč, běží k posteru a snaží se najít určitá čísla, která zadává vedoucí hry. První hráč, který číslo najde, získá bod pro svůj tým. Jakmile jsou všechna zadaná čísla objeveny, hráči se vrací zpět do svého týmu, přičtou se získané body a pokračuje další hráč z týmu.

 

Týmová paměťovka

Před začátkem hry umistěte poster do přiměřené vzdálenosti od startovní čáry. Děti jsou rozděleny do týmů, přičemž každý tým má k dispozici papír a tužku na svém stanovišti. Když hra začne, jeden hráč z každého týmu vyběhne k posteru, pozoruje čísla a snaží se zapamatovat co nejvíce detailů a poté se vrací ke svému týmu kde zapisuje, co si zapamatoval. Jakmile se první hráč vrátí, další hráč z týmu může vyběhnout k posteru. Tento proces pokračuje po dobu 5 minut, poté je poster zakryt. Po zakrytí posteru následuje série otázek týkajících se vzhledu čísel. Týmy zapisují své odpovědi na papír a na konci hry vítězí tým s nejvíce správnými odpověďmi.

 

Otázky pro inspiraci:

  1. Které číslo bylo na posteru největší?
  2. Jaká barva byla pro čísla na posteru nejčastěji použita?
  3. Bylo na posteru číslo, které mělo kolem sebe vzor nebo ornament?
  4. Které z čísel mělo červenou barvu?
  5. Jaká byla barva čísla 10?
  6. Která dvě čísla byla vedle sebe a měla stejnou barvu?
  7. Na kterém čísle je nějaký živočich?
  8. Které číslo bylo nejblíže dolnímu okraji posteru?

Využijte tyto otázky jako inspiraci a podle designu vašeho posteru vytvořte vlastní otázky, které nejlépe odpovídají potřebám a zvídavosti vašich žáků.

 

Týmová výzva:

Rozdělte děti do týmů. Každému týmu dáte seznam čísel, které musí najít. První tým, který najde všechna svá čísla, vyhrává.

 

Sudá lichá:

Rozdělte hráče do dvou týmů. Jeden tým bude hledat sudá čísla a druhý tým bude hledat lichá čísla. Tým, který najde všechna svá čísla jako první, vyhrává. Po dokončení prvního kola můžete týmům přehodit zadání a zopakovat výzvu.

 

Navigovačka

Hráči se rozdělí do týmů, přičemž jeden z nich má zavázané oči a stojí blízko posteru, ostatní hráči týmů stojí opodál. Když hra začne, vedoucí hry vybírá náhodné číslo na posteru. Ostatní členové týmu pak slovními pokyny navigují svého spoluhráče se zavázanýma očima, aby našel vybrané číslo a dotkl se ho. Pokud hráč splní pokyny, jeho tým získá bod. Po každém kole si hráči v týmu vymění role a hra pokračuje. Je důležité zdůraznit, že tato hra vyžaduje zvýšenou opatrnost. U hráčů se zavázanýma očima může dojít ke srážkám, proto je nezbytné dbát na zvýšenou bezpečnost.

 

Abecední hra:

Spojte čísla s písmeny abecedy (např.: A = 1, B = 2, C = 3). Nechte hráče hledat čísla dle vašeho zadání, která odpovídají písmenům abecedy. Hráči v týmech si mohou vytvořit tabulku jako klíč k hledání čísel.

 

Šifra:

Spojte čísla s písmeny abecedy (např.: A = 1, B = 2, C = 3). Zakódujete vzkaz v podobě číselného kódu, který musí týmy rozluštit. Hráči v týmech si mohou vytvořit tabulku jako klíč k hledání čísel. Zároveň musí po jednom vybíhat ze svého stanoviště a každé číslo, které si zapíši musí označit na posteru.

Příklad: AHOJ – 1, 8, 15, 10

Klíč:

A - 1, B - 2, C - 3, D - 4, E - 5, F - 6, G - 7, H - 8, I - 9, J - 10, K - 11, L - 12, M - 13, N - 14, O - 15, P - 16, Q - 17, R - 18, S - 19, T - 20, U - 21, V - 22, W - 23, X - 24, Y - 25, Z - 26

 

Hry pro nejmenší

Čísla, tvary, barvy:

Učte děti základním číslům tím, že je necháte identifikovat a pojmenovávat čísla viditelná na posteru. Můžete také diskutovat o barvách, tvarech či obrázcích, které jsou na posteru.

 

Orientace:

Podle různého uspořádání čísel můžete nechat děti pojmenovat umístění (vpravo, vlevo, nahoře, dole apod.). Ptejte se dětí, kde se konkrétní číslo nachází např. ve vztahu k jiným číslům či ostatním objektům na posteru.

 

Hra s hudbou:

Přehrávejte hudbu a nechte hráče tančit, zatímco hledají čísla, která určuje vedoucí hry. Když hudba zastaví, musí hráči s hledáním přestat a vrátit se na svá místa. Hudbu zapínejte a vypínejte nečekaně tak, aby byla hra zábavná. 

 

Doporučení a Bezpečnost

Péče o Herní Plán:

Aby byla zachována kvalita a životnost herního plánu, doporučujeme, aby hráči vstupovali na plán pouze naboso.

Plán rolujte obrázkem nahoru a ukládejte v suchém prostředí, vždy zbavené hrubých nečistot a v suchém stavu.

 

Bezpečnostní Pravidla:

Zajistěte, že herní prostor je dostatečně bezpečný a volný od překážek, aby se předešlo úrazům během hry.

Vždy dohlížejte na hráče, zejména na ty mladší, aby byla zajištěna bezpečná a pozitivní hra.

Ujistěte se, že povrch, na kterém je herní plán rozložen, je rovný a neklouže, aby se minimalizovalo riziko pádů a zranění. V případě hraní na trávě herní plán upevněte pomocí kolíků skrze připravená oka na herním plánu.

 

Inkluzivita:

Přizpůsobte pravidla a úrovně obtížnosti tak, aby byla hra přístupná a zábavná pro všechny účastníky, včetně těch s různými schopnostmi a dovednostmi.

 

Hydratace a Přestávky:

Připomínejte hráčům, aby pravidelně pili a nabídněte pravidelné přestávky, aby se zabránilo přehřátí a dehydrataci, zejména při hře venku nebo v teplejších podmínkách.

 

Ukládání a Přeprava:

Při přepravě herního plánu používejte vhodnou tašku nebo obal, aby byl chráněn před poškozením a nečistotami.

Uchovávejte v místě, kde není vystaveno přímému slunečnímu svitu, vysokým teplotám nebo vlhkosti, aby se zabránilo poškození materiálu.

 

Pozitivní Prostředí:

Vytvářejte podporující a pozitivní prostředí, kde je důraz kladen na zábavu a účast, nikoli na výkon a výhru.