Ostrovy: honba za pokladem

Vítejte, dobrodruzi všech věkových kategorií, v srdci vzrušujícího světa, kterým je hra Ostrovy: Honba za Pokladem! Tato hra není pouze dobrodružnou výpravou plnou zábavy, ale také promyšleně navrženým nástrojem, který v sobě skrývá bohatství metodických aspektů zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí. 

Hra je navržena tak, aby aktivně zapojila různé končetiny účastníků a vyžadovala koordinaci pohybů, čímž přispívá k rozvoji motorických dovedností a rovnováhy. Různé varianty hry, zejména týmové, podporují spolupráci a komunikaci mezi hráči, čímž se rozvíjí týmový duch a sociální dovednosti. Možnost volby mezi různými variantami hry a strategické rozhodování během hry rozvíjí kritické myšlení a rozhodovací dovednosti. Barevné rozlišení v hře může být skvělým nástrojem pro rozvoj barevného vnímání a učení barev, zejména u menších dětí. Sledování pravidel a reagování na pokyny vyžaduje pozornost a soustředění, což je klíčové pro rozvoj těchto dovedností. A konečně, hra podporuje pohyb a fyzickou aktivitu, což je zásadní pro celkový rozvoj a zdraví.

Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Ujistěte se, že prostředí je bezpečné a vhodné pro věk a schopnosti hráčů. Přizpůsobte pravidla tak, aby byly inkluzivní a přístupné pro všechny hráče, z ohledem na jejich fyzické schopnosti. Oceňte úsilí a úspěchy všech hráčů, nikoli jen vítěze, aby byla podporována pozitivní sebeúcta a motivace. Po skončení hry se podělte o zkušenosti, pocity a naučené dovednosti, abyste podpořili reflexi a učení. Využijte různé varianty hry, pro zajištění stále vysoké úrovně zájmu a zábavy.

Tato metodika je navržena tak, aby byla hra nejen zábavnou aktivitou, ale také efektivním nástrojem pro rozvoj klíčových dovedností a kompetencí. Takže vydejte se na dobrodružství, objevujte, učte se a především se bavte na ostrovech plných pokladů.

S láskou ke vzdělávání

Tým Edu4fun
Základní pravidla

 1. Hráči stojí proti sobě na startovních polích herního plánu naboso.
 2. Vedoucí hází dvěma kostkami (jedna určuje barvu, druhá končetinu) nebo používá generátor na mobilním telefonu (skrze QR kód na herním plánu)
 3. Hráči se přesouvají na pole dle pokynů kostek/generátoru.
 4. Speciální symbol na kostce/generátoru umožňuje hráči volbu libovolné barvy/končetiny.
 5. Pole na herním plánu se symboly ruky/chodidla mohou být použita pouze pro specifickou končetinu.
 6. Hráč, který zvedne končetinu nebo ztratí rovnováhu a upadne, se vrací na start. 
 7. Vítězem se stává první hráč, který úspěšně dosáhne cíle - růžového pole s pokladem..

Varianty Hry:

 • Vedoucí může ignorovat rozlišení mezi levou a pravou končetinou.
 • Hráči mohou ignorovat symboly končetin na herním plánu. 
 • Generátor s žolíkem: Žolík umožňuje volbu barvy/končetiny.
 • Generátor bez žolíka: Hráči musí následovat přesné pokyny.
 • Týmovka: hráči, kteří stojí naproti sobě tvoří tým - dostávají stejné zadání pohybu. Vítězí tým, z něhož se jeden hráč dotkne pole s pokladem. Ideální při větším počtu hráčů.
 • Jízda smrti: všichni hráči mají stejné zadání - velké urychlení hry

 

Příběhová zahřívačka s králíčkem Bobem

Děti se postaví okolo herního plánu a poslouchají vypravěče, který vypráví příběh plný barevných zmínek. Při zmínce barvy v příběhu děti běží na odpovídající barevné kolečko. Hra končí dokončením příběhu, přičemž klíčovým prvkem je zapojení dětí, pohyb a zábava. Bezpečnost a dohled jsou prioritou, a hra by měla být přizpůsobena věku a schopnostem dětí.

 

Králíček Bob a Tajemný Les

Byl jednou jeden malý králíček jménem Bob, který žil na kraji velkého lesa. Jednoho krásného dne, když žluté sluníčko svítilo vysoko na obloze, se Bob rozhodl vydat na dobrodružnou procházku do lesa. (Děti běží na žlutou.)

Bob skákal po stezce a brzy narazil na obrovské oranžové dýňové pole. Oči mu zářily radostí, když objevil, že některé dýně byly tak velké, že v nich mohl postavit svůj vlastní malý dům. (Děti běží na oranžovou.)

Po chvíli si Bob všiml něčeho zvláštního. Vedle pole byla zelená louka, ale uprostřed ní stál jediný strom s růžovými květy. Bob byl zvědavý a přiblížil se, aby se podíval blíže. (Děti běží na zelenou, poté na růžovou.)

Pod stromem našel Bob malou, žlutou krabičku. Byla zamčená, ale klíč visel na větvi právě nad ním. (Děti běží na žlutou.)

Bob se rozhodl vzít klíč a otevřít krabičku. Uvnitř našel mapu, která ukazovala cestu k tajnému pokladu ukrytého hluboko v lese. Srdce mu bušilo vzrušením, když se vydal na cestu, která ho vedla přes oranžové pole plné krásných květin. (Děti běží na oranžovou.)

Cesta byla dlouhá a Bob byl unavený, ale nevzdával to. Brzy dorazil k zelené řece, která šuměla a zpívala písničku o odvaze a dobrodružství. (Děti běží na zelenou.)

Bob přeskočil přes malé kameny a pokračoval dál, až dorazil k obrovské růžové hradbě. Byla tak vysoká, že nemohl vidět, co je za ní. Ale Bob nebyl typ králíčka, který by se vzdal snadno. (Děti běží na růžovou).

Našel malou díru ve zdi a prolezl ji. A co myslíte, že našel na druhé straně? Nádhernou zelenou louku plnou kvetoucích žlutých květin a uprostřed ní obří růžový kruh a uprostřed stál poklad! (Děti běží na zelenou, žlutou a poté na růžovou s pokladem).

Bobův úsměv byl tak široký, jak jen mohl být, když objevil, že poklad byl plný všech druhů lahodných oranžových mrkví, které si mohl představit. Vzal si několik a pak se vydal zpět domů, aby se podělil o své dobrodružství a poklad s přáteli.

A tak končí náš příběh o malém králíčku Bobovi, který našel odvahu, prozkoumal neznámé a objevil něco úžasného.

 

Barvy přírody

Cíl hry je najít různé přírodní materiály různých barev dle zadání vedoucího hry a umístit je na barevná pole herního plánu. V rámci této aktivity se děti učí vnímat detaily v přírodě, rozvíjejí svou motoriku, kategorizují objekty podle barev, spolupracují v týmu, rozvíjejí estetický smysl a komunikují o nalezených materiálech.Doporučení a Bezpečnost

Péče o Herní Plán:

Aby byla zachována kvalita a životnost herního plánu, doporučujeme, aby hráči vstupovali na plán pouze naboso.

Plán rolujte obrázkem nahoru a ukládejte v suchém prostředí, vždy zbavené hrubých nečistot a v suchém stavu.

 

Bezpečnostní Pravidla:

Zajistěte, že herní prostor je dostatečně bezpečný a volný od překážek, aby se předešlo úrazům během hry.

Vždy dohlížejte na hráče, zejména na ty mladší, aby byla zajištěna bezpečná a pozitivní hra.

Ujistěte se, že povrch, na kterém je herní plán rozložen, je rovný a neklouže, aby se minimalizovalo riziko pádů a zranění. V případě hraní na trávě herní plán upevněte pomocí kolíků skrze připravená oka na herním plánu.

 

Inkluzivita:

Přizpůsobte pravidla a úrovně obtížnosti tak, aby byla hra přístupná a zábavná pro všechny účastníky, včetně těch s různými schopnostmi a dovednostmi.

 

Hydratace a Přestávky:

Připomínejte hráčům, aby pravidelně pili a nabídněte pravidelné přestávky, aby se zabránilo přehřátí a dehydrataci, zejména při hře venku nebo v teplejších podmínkách.

 

Ukládání a Přeprava:

Při přepravě herního plánu používejte vhodnou tašku nebo obal, aby byl chráněn před poškozením a nečistotami.

Uchovávejte v místě, kde není vystaveno přímému slunečnímu svitu, vysokým teplotám nebo vlhkosti, aby se zabránilo poškození materiálu.

 

Pozitivní Prostředí:

Vytvářejte podporující a pozitivní prostředí, kde je důraz kladen na zábavu a účast, nikoli na výkon a výhru.