Pokyny k hre Ostrovy: Hľadanie pokladu

Vitajte, dobrodruhovia všetkých vekových kategórií, v srdci vzrušujúceho sveta, ktorým je hra Ostrovy: Hľadanie pokladu! Táto hra je nielen dobrodružstvom plným zábavy, ale aj premysleným nástrojom, ktorý obsahuje množstvo metodických aspektov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií.

Hra je navrhnutá tak, aby aktívne zapájala rôzne končatiny účastníkov a vyžadovala koordináciu pohybov, čím prispieva k rozvoju motorických zručností a rovnováhy. Rôzne varianty hry, najmä tímové, podporujú spoluprácu a komunikáciu medzi hráčmi, čím sa rozvíja tímový duch a sociálne zručnosti. Možnosť výberu medzi rôznymi variantmi hry a prijímanie strategických rozhodnutí počas hry rozvíja kritické myslenie a rozhodovacie schopnosti. Farebné rozlišovanie v hre môže byť skvelým nástrojom na rozvoj vnímania farieb a učenia sa farieb, najmä u menších detí. Dodržiavanie pravidiel a reagovanie na pokyny si vyžaduje pozornosť a sústredenie, ktoré sú kľúčové pre rozvoj týchto zručností. A nakoniec hra podporuje pohyb a fyzickú aktivitu, ktoré sú nevyhnutné pre celkový rozvoj a zdravie.

Bezpečnosť je našou najvyššou prioritou. Uistite sa, že prostredie je bezpečné a primerané veku a schopnostiam hráčov. Prispôsobte pravidlá tak, aby boli inkluzívne a prístupné pre všetkých hráčov s prihliadnutím na ich fyzické schopnosti. Oceňujte úsilie a úspechy všetkých hráčov, nielen víťazov, aby ste podporili pozitívne sebavedomie a motiváciu. Po hre sa podeľte o zážitky, pocity a získané zručnosti, aby ste podporili reflexiu a učenie. Používajte rôzne varianty hry, aby ste zabezpečili trvalo vysokú úroveň záujmu a zábavy.

Táto metodika je navrhnutá tak, aby hra bola nielen zábavnou aktivitou, ale aj účinným nástrojom na rozvoj kľúčových zručností a kompetencií. Vydajte sa teda za dobrodružstvom, objavujte, učte sa a predovšetkým sa zabávajte na ostrovoch plných pokladov.

S láskou ku vzdelávaniu

Tím Edu4fun
Základné pravidlá

 1. Hráči stoja proti sebe na štartovacích poliach herného plánu naboso.
 2. Vedúci hodí dvoma kockami (jedna určuje farbu, druhá končatinu), alebo použije generátor na mobilnom telefóne (prostredníctvom QR kódu na hracom pláne).
 3. Hráči sa pohybujú na pole podľa pokynov kocky/generátora.
 4. Špeciálny symbol na kocke/generátore umožňuje hráčom vybrať si ľubovoľnú farbu/končatinu.
 5. Polia na hernom pláne so symbolmi ruky/nohy možno použiť len pre konkrétnu končatinu.
 6. Hráč, ktorý zdvihne končatinu alebo stratí rovnováhu a spadne, sa vráti na štart. 
 7. Víťazom sa stáva hráč, ktorý ako prvý úspešne dosiahne cieľ - ružové pole s pokladom.

 

Varianty Hry:

 • Vedúci môže ignorovať rozdiel medzi ľavou a pravou končatinou.
 • Hráči môžu ignorovať symboly končatín na hracom pláne. 
 • Žolíkový generátor: Žolík umožňuje voľbu farby/končatiny.
 • Generátor bez žolíka: Hráči sa musia riadiť presnými pokynmi.
 • Tímová hra: Hráči stojaci oproti sebe tvoria tím - majú rovnaké zadanie pohybu. Vyhráva tím, z ktorého sa jeden hráč dotkne krabice s pokladom. Ideálne pri väčšom počte hráčov.
 • Jazda smrti: všetci hráči majú rovnaké zadanie - veľké zrýchlenie hry.Príbehová zahrievačka s králičkom Bobom

Deti stoja okolo hracej plochy a počúvajú rozprávača, ktorý rozpráva príbeh plný farebných odkazov. Keď sa v príbehu spomenie farba, deti bežia k príslušnému farebnému kolesu. Hra sa končí dokončením príbehu, pričom kľúčovými prvkami sú zapojenie detí, pohyb a zábava. Prioritou je bezpečnosť a dohľad a hra by mala byť prispôsobená veku a schopnostiam detí.

 

Králiček Bob a tajomný les

Bol raz jeden malý králiček menom Bob, ktorý žil na okraji veľkého lesa. Jedného krásneho dňa, keď žlté slnko svietilo vysoko na oblohe, sa Bob rozhodol, že sa vyberie na dobrodružnú prechádzku do lesa. (Deti bežia na žltú.)

Bob skákal po chodníku a čoskoro narazil na obrovskú oranžovú tekvicu. Oči sa mu rozžiarili od radosti, keď zistil, že niektoré z tekvíc sú také veľké, že by si v nich mohol postaviť vlastný domček. (Deti bežia na oranžovú.)

Po chvíli si Bob všimol niečo zvláštne. Vedľa poľa bola zelená lúka, ale uprostred nej stál jeden strom s ružovými kvetmi. Bob bol zvedavý a prišiel bližšie, aby sa naň pozrel zblízka. (Deti bežia na zelenú, potom na ružovú.)

Bob našiel pod stromom malú žltú krabičku. Bola zamknutá, ale kľúč visel na konári tesne nad ním. (Deti bežia na žltú.)

Bob sa rozhodol vziať kľúč a otvoriť krabičku. Vnútri našiel mapu, ktorá ukazovala cestu k tajnému pokladu ukrytému hlboko v lese. Srdce mu búšilo od vzrušenia, keď sa vydal na cestu, ktorá ho viedla cez oranžové pole plné krásnych kvetov. (Deti bežia na oranžovú.)

Cesta bola dlhá a Bob bol unavený, ale nevzdával sa. Čoskoro prišiel k zelenej rieke, ktorá zurčala a spievala pieseň o odvahe a dobrodružstve. (Deti bežia na zelenú.)

Bob preskakoval malé skaly a pokračoval ďalej, až kým sa nedostal k obrovskej ružovej stene. Bola taká vysoká, že nevidel, čo je za ňou. Bob však nebol ten typ králička, ktorý by sa ľahko vzdal. (Deti bežia na ružovú).

Našiel malú dieru v stene a preliezol ňou. A čo myslíte, že našiel na druhej strane? Nádhernú zelenú lúku plnú rozkvitnutých žltých kvetov, v nej obrovský ružový kruh a uprostred poklad! (Deti bežia na zelenú, žltú a potom na ružovú časť s pokladom).

Bobov úsmev bol taký široký, ako len mohol byť, keď zistil, že poklad je plný všetkých druhov chutnej oranžovej mrkvy, akú si len vedel predstaviť. Niekoľko si ich zobral a potom sa vydal domov, aby sa o svoje dobrodružstvo a poklad podelil s kamarátmi.

A tak sa končí náš príbeh o malom králičkovi Bobovi, ktorý našiel odvahu, preskúmal neznáme a objavil niečo úžasné.Farby prírody

Cieľom hry je nájsť rôzne prírodné materiály rôznych farieb podľa pokynov vedúceho hry a umiestniť ich na farebné políčka herného plánu. Pri tejto aktivite sa deti učia vnímať detaily v prírode, rozvíjať svoje motorické schopnosti, kategorizovať predmety podľa farieb, spolupracovať v tíme a komunikovať o nájdených materiáloch.

 

Doporučenie a bezpečnosť

Starostlivosť o herný plán:

Aby sa zachovala kvalita a dlhá životnosť herného plánu, odporúčame hráčom vstupovať na plán len naboso.

Plán zrolujte obrázkom nahor a skladujte ho v suchom prostredí, vždy bez hrubých nečistôt a v suchom stave.

 

Bezpečnostné pravidlá:

Zabezpečte, aby bol priestor na hranie dostatočne bezpečný a bez prekážok, aby sa predišlo nehodám počas hry.

Vždy dohliadajte na hráčov, najmä na mladších, aby ste zaistili bezpečnú a pozitívnu hru.

Zabezpečte, aby bol povrch, na ktorom je rozložený herný plán, rovný a nešmykľavý, aby sa minimalizovalo riziko pádu a zranenia. Ak sa hrá na tráve, zaistite herný plán pomocou kolíkov cez pripravené oká na hracom pláne.

 

Inklúzia:

Prispôsobte pravidlá a úrovne obtiažnosti tak, aby bola hra prístupná a zábavná pre všetkých účastníkov vrátane tých s rôznymi schopnosťami a zručnosťami.

 

Hydratácia a prestávky:

Pripomínajte hráčom, aby pravidelne pili a ponúkajte im pravidelné prestávky, aby ste zabránili prehriatiu a dehydratácii, najmä keď hrajú vonku alebo v teplejších podmienkach.

 

Skladovanie a preprava:

Pri preprave herného plánu použite vhodnú tašku alebo obal, ktorý ho ochráni pred poškodením a znečistením.

Skladujte na mieste, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám alebo vlhkosti, aby ste zabránili poškodeniu materiálu.

 

Pozitívne prostredie:

Vytvorte podporné a pozitívne prostredie, v ktorom sa kladie dôraz na zábavu a účasť, nie na výkon a víťazstvo.